เจาะความลับของจิตใต้สำนึก และจิตสำนึก

ผมได้ยินคนพูดว่า “เด็กบางคนยังไม่มีจิตใต้สำนึกที่ดีต่อสังคมเลย” ผมก็แอบตะหงิด ๆ ในใจ ทำไมเข้าไม่ใช้คำว่า “จิตสำนึก” เขาใช้คำผิดรึป่าวหว่า ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นคนใช้คำว่า “จิตใต้สำนึก” มาบ้าง แต่จะได้ยินคำว่า “จิตสำนึก” ซะมากกว่า ก็เลยสงสัย ว่า “จิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกมันต่างกันยังไง” พอสงสัยก็ค้นหาคำตอบจนได้รู้ว่า

  • จิตสำนึก (Consciousness) คือ จิตใจระดับเหตุผล ทำให้เกิดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเลือกแล้วว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร
  • จิตก่อนสำนึก (Preconscious) คือ ส่วนหนึ่งของจิตใจที่ไม่ได้นึกถึง แต่หากพยายามนึกขึ้นมา ก็สามารถนึกออกมาได้ เช่นการนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างในอดีต
  • จิตใต้สำนึก (Subconsciousness) คือ จิตใจที่อยู่เหนือเหตุผล ซึ่งรับข้อมูลจากประสบการณ์ และจดจำทั้งเรื่องดีและไม่ดีไว้ในใจ เกิดเป็นนิสัยและลักษณะของแต่ละคน ทำอะไรโดยอัตโนมัติไม่ต้องนึกคิด


รูปนี้ผมแอบถ่ายระยะไกลในยามว่างของ ค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 43


จิตใต้สำนึกที่ดี ย่อมส่งผลต่อนิสัยที่ดี ซึ่งหากนำมาใช้งานร่วมกันมักจะแบ่งได้เป็น
1. จิตใต้สำนึก ดี และ จิตสำนึก ดี = (คิดดี ทำดี)
2. จิตใต้สำนึก ดี และ จิตสำนึก ไม่ดี = (คิดดี ทำไม่ดี)
3. จิตใต้สำนึก ไม่ดี และ จิตสำนึก ดี = (คิดไม่ดี ทำดี)
4. จิตใต้สำนึก ไม่ดี และ จิตสำนึก ไม่ดี = (คิดไม่ดี ทำไม่ดี)

เมื่อผมค้นไปอีกก็ไปเจอเทปรายการเจาะใจ ซึ่งมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจมาก ก็เลยเอามาให้ได้ดูกันยาว ๆ เลยครับ

เจาะความลับแห่งจิตใต้สำนึก ตอนที่ 1 ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

เจาะความลับแห่งจิตใต้สำนึก ตอนที่ 2 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

คุณธรรมจะเป็นเครื่องควบคุมจิตใต้สำนึกในส่วนที่ไม่ดี เราจึงควรฝึกปฎิบัติตน ให้มีคุณธรรม คนที่มีธรรมประจำใจย่อมทำในสิ่งที่ดีได้ไม่ยาก จิตใต้สำนึกเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างโดยที่ไม่รู้ตัว การแก้ปัญหาบางอย่างจึงต้องแก้จากจิตใต้สำนึก โดยแก้ไขด้วยการป้อนข้อมูลใหม่ให้จิตใต้สำนึก เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ๆ

ขอขอบคุณ รายการเจาะใจ, คุณ Park je และ คุณ tomi_lee ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!